Katarzyna Gniadecka

Logopeda, Pedagog, Neurologopeda, Diagnostyk Integracji Sensorycznej, Certyfikowany Terapeuta METODY MIOFUNKCJONALNEJ

Logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta i diagnostyk integracji sensorycznej.

Diagnosta metody miofunkcjonalnej wg A.Kittel i integracji sensorycznej. Neurologopeda ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Praktykuje Elestyczny Terapeutyczny Taping w ujęciu Esther de Ru i dr Martyny Brychcy (ETT-HNO). Specjalizuje się m.in. w terapii autyzmu, zespołów genetycznych, upośledzenia, budowaniu komunikacji, mowy, ogólnym wspieraniem rozwoju dziecka, terapii wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy.