Ewelina Podrażka

Wokalistka, organistka, chórzystka, pianistka, nauczyciel śpiewu.

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Muzykologia Teoretyczna i Stosowana oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dawniej Akademia Muzyczna) na Wydziale Edukacji Artystycznej o specjalności Muzyka Kościelna. W czasie studiów śpiewała w chórze UKSW, następnie w żeńskiej scholii gregoriańskiej, później udzielała się w zespołach muzyki rozrywkowej. Obecnie śpiewa w chórze gospel.